Gieten - Verkeersplein

In Gieten opteerde men bij het verkeersplein voor een infiltratiebekken met Argexkorrels. Men was op zoek naar een materiaal bestemd voor infiltratie in de plaats van lava. Omdat de Argexkorrel AR 8/16-340 een waterbuffering heeft van ca. 46% is hiervoor gekozen.

Technische gegevens van het project:
Aannemer: KWS
Leverancier: De Hoop
Korrelmaat: AR 8/16 - 340
Hoeveelheid: ca. 6000 m³
Uitvoering: 2010

Terug Alle referenties